A lattice-free approach for non-equilibriumtraffic modeling

A Multi Criteria Analysis Framework For Railway Timetable Quality

A Simulation Model of Combined Bus and Tram Stops

Analysing the number of train travellers based on mobile telephone data

Analyzing model uncertainty and economies of scale of the Swedish national freight model to changes in transport demand

Assessing the night-time deliveries in Stockholm

Configuring transport and logistics activities in construction

Cost allocation for consolidation in urban goods distribution

Creating Trust in Automated Vehicles Using a HMI-based Framework

Den ohållbara resan mot det hållbara resandet

Estimating density using connected vehicles and detectors EGrumert

Exploring the accuracy of road-noise benefits transfer

Externa kostnader i scenarier med utökad sjöfart

Godsundersökning av Sveriges kommuner 2015

Hur fel det kan bli när man räknar emissioner baserat på statisk trafikdata

Hur Triangeln i Malmö blev till

Indicator Model For Benchmarking the Transition to A Low Carbon Urban Mobility System

Institutional conditions for integrated mobility services

Kan ett köpcenter försörjas med Närsjöfart

Kollektivtrafikens roll för lokalsamhället

Konkurrens på Svenska Järnvägsmarknaden

Konkurrensutsättning av kollektivtrafiken

Makroskopiska fundamentaldiagram för Stockholm

Market dynamics in on-rail competition

Mobility opportunities among older people

NatTransportKonf_2016_PushPull_ÅS

Parkeringsstrategier och stimulansåtgärder för energieffektiva urbana transporter

PeterLindroth ELFORT

Public transport One mode or several

Regional superbuss - samverkansutmaningar för att utveckla regional kollektivtrafik

Simulation Model of Combined Bus and Tram Stops

Storskalig tidtabellsanalys

Strategisk användning av grön offentlig upphandling i bussektorn utmaningar och möjligheter

The Impact of Multimodal Trip Configurations on Door-to-Door Travel Satisfaction

The requirements on transport models for estimating the effects of policies and infrastructure investments

Too many bus stops in Stokholm?

Traffic aware electric vehicle routing

Uppföljning av E20-avtalen

Vardagsresor, livstillfredsställelse och sinnesstämning